Armit


Armit Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 63, 01-625 Warszawa, tel./fax: +48 225605845

SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, KRS: 0000580310
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W.K.Z.: 15000 ZŁ MBANK S.A. 92 1140 2004 0000 3202 7589 2896