Ładowanie...

Prezentacja sprzętu Netline

W dniach 26–27 września 2016 r. zorganizowaliśmy w Zielonce pod Warszawą (teren WITU) prezentację produktów naszego partnera, firmy Netline. W ramach tego przedsięwzięcia przeprowadziliśmy zarówno prezentację teoretyczną, informującą o zasadzie działania, jak też prezentację praktyczną, podczas której można było zobaczyć efekty działania urządzeń.

Przedmiotem prezentacji były systemy zapobiegania zdalnemu detonowaniu improwizowanych ładunków wybuchowych, a także system radiowego wykrywania i unieszkodliwiania bezzałogowych systemów latających (tzw. dronów).

Dziękujemy uczestnikom prezentacji za przybycie na pokaz i zainteresowanie produktami.